Ves directament al contingut Selecciona idioma / Select your language

TERMES I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Aquest és el lloc web oficial que l’Ajuntament d’Altea posa a la disposició dels/as ciutadans/as d’Altea i de tots els/les usuaris/as de la xarxa Internet. El seu objectiu és subministrar servei i informació a dites usuàries/as i projectar i donar a conèixer així la ciutat d’Altea i la seua activitat. Un portal d’informació virtual que aspira a convertir-se en un punt de referència i trobada entre els veïns d’Altea, per a acostar a tots els ciutadans els diferents serveis i recursos municipals, a més de facilitar de manera còmoda i senzilla els tràmits i les gestions amb aquesta institució.

Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació de la Web ni dels seus continguts. Tots ells són propietat d’Ajuntament d’Altea, si no s’indica el contrari. Poden ser reproduïts lliurement i per a finalitats no lucratives per qualsevol persona pertanyent a una institució de caràcter educatiu o investigador, sempre que se cite la font de la informació. Altres institucions, organismes, empreses, etc han de sol·licitar el permís escrit dels propietaris del copyright.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest Web no substitueix la publicitat dels documents que hagen de publicar-se en Diaris i Butlletins Oficials, l’edició dels quals és instrument que dóna fe del seu contingut.

L’Ajuntament d’Altea no és responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que conste en el lloc web o a la qual es remeta a partir d’enllaços o altres sistemes. En aquest lloc web oficial l’usuari podrà trobar diversos enllaços que li conduiran a pàgines Web independents d’aquesta. La seua única finalitat és la de facilitar l’accés a altres fonts d’informació en Internet relacionades amb l’activitat de la ciutat i la seua inserció en aquest lloc web està inspirada en el respecte dels drets de propietat intel·lectual que, si escau, puguen correspondre als seus autors. Així mateix, l’establiment d’enllaços al lloc web de l’Ajuntament d’Altea haurà de respectar els drets de propietat intel·lectual de titularitat municipal.

L’Ajuntament d’Altea no es fa responsable de l’ús per tercers de la informació continguda, si ben aquests hauran d’atenir-se als advertiments que consten para determinats documents i aplicatius.

Totes les dades subministrades per els/les usuaris/as no es destinaran a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a tercers, d’acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).

L’Ajuntament d’Altea utiiliza tots els mitjans disponibles perquè els continguts del lloc web estiguen lliures de virus informàtics. No obstant açò, no accepta cap responsabilitat pels possibles danys causats pels mateixos, l’absència dels quals no queda garantida.

L’Ajuntament d’Altea es reserva el dret a modificar i ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d’aquest lloc web en qualsevol moment i sense previ avís.

L’interès de l’Ajuntament d’Altea és el que aquest lloc web funcione amb la màxima eficàcia i complisca la finalitat per a la qual ha sigut creat. Per açò ho manté, posant tots els mitjans raonables per a aconseguir-ho, però no es responsabilitza de possibles disfuncions i/o anomalies en el seu funcionament causades per una circumstància accidental, força major o treballs de manteniment, que impossibiliten el correcte accés al lloc web.

L’Ajuntament d’Altea podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina Web i, per tant, aconsella la seua consulta amb una periodicitat raonable per si es produeixen canvis en els mateixos.

L’ús d’aquest lloc web implica el coneixement i l’acceptació dels termes i condicions continguts en el mateix. A més la utilització de determinats serveis a la disposició dels usuaris d’aquest lloc oficial pot estar sotmesa a condicions especials, advertiments o instruccions que també hauran de ser consultades i acceptades sense reserves pels usuaris.

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, queixa, etc. poden utilitzar la bústia de suggeriments d’aquesta Web o dirigir-se a la Regidoria de Comunicació, Plaza de José María Planelles, 03590 Altea (Alacant).

Els/les usuaris/as poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que els atorga la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre) sobre les seues dades, sol·licitant-ho amb prèvia identificació, personalment, per telèfon, per correu, fax o correu electrònic.