Ves directament al contingut Selecciona idioma / Select your language
Aquesta votació va finalitzar el 16 desembre 2018 i està arxivada. Ves a l'edició actual per a consultar la votació en curs.

Altea imagina, Altea participa

La ciutadania decideix directament part de les inversions municipals amb un pressupost de 100.000€

L’Ajuntament d’Altea ha establert la regeneració democràtica com uns dels seus pilars bàsics. Una regeneració que passa per donar veu als ciutadans i ciutadanes i apropar-los a la pressa de decisions. Una participació que té per finalitat que la ciutania puga assolir majors quotes de corresponsabilitat política perquè “co-governen” el seu ajuntament, el seu poble.

Ja vam començar l'any passat amb aquest format de pressupostos participatius i en aquesta segona edicio, el procés de participaciò serà molt més ampli, dinàmic i fàcil.

Altea Participa pretén aprofundir en la participació real i efectiva de la ciutadania.

A tal efecte, l'Equip de Govern ha decidit que els 10 projectes que se sotmeten a votació hagen estat proposats per la ciutadania. Al mes de setembre de 2018, s'obrirà un termini de tres setmanes per tal que els ciutadans I les ciutadanes presenten les seues propostes d'inversions. Aquestes propostes seran avaluades i analitzades pel Tècnics Municipals i cada proposta tindrà un pressupost estimat i una estimació de beneficiaris, així com el motiu pel qual queden desestimades.

Les propostes que superen l’estimació tècnica seran debatudes al si del Consell de Participació Ciutadana, l’òrgan màxim de participació, on es decidiran els 10 projectes que se sotmetran a votació. Cal recordar que en el Consell de Participació Ciutadana estan representats tots els grups politics i dels Consells Sectorials creats (Consell Escolar Municipal, de Medi Ambient, d'Agricultura, de Salut, d'Urbanisme, de Comerç i Turisme, de les Xiquetes i Xiquets).

Posteriorment, seran els ciutadans i ciutadanes els qui es pronunciaran sobre quins 3 projectes consideren prioritaris. La informació al voltant dels projectes es podrà consultar a la web municipal, als llocs habilitats per a l’emissió del parer de la ciutadania, així com als diferents mitjans de comunicació. Es farà una presentació pública dels 10 projectes sotmesos a votació.

Les persones i/o associacions que hagen proposat els projectes elegits per a ser votats tindran l’oportunitat de presentar-los públicament en una sessió oberta a la ciutadania, sense perjudici que la persona o grup que així ho considere puga fer més accions de promoció de la seua proposta.

La ciutadania decideix

Propostes
fins el 21
octubre

La ciutadania i associacions poden fer arribar les seues propostes emplenant el formulari online o per registre d'entrada.

Avaluació
22 - 27
octubre

Informació tècnica dels projectes presentats per determinar-ne pressupost.

Consell
12 - 22
novembre

El Consell de participació decidirà els 10 projectes que eixiran a votació.

Campanya
26 - 30
novembre

S'exposaran i explicaran els 10 projectes que serán objecte de votació, període i llocs on votar en un acte públic.

Votació
3 - 16
desembre

Es podrà votar telemàticament per mitjà del sistema habilitat per internet o als punts habilitats per a la votació presencial.

Calendari detallat

* Les dates del calendari poden sofrir variacions

Què anem a decidir?

La ciutadania decidirà quines tres propostes es consideren millors per al poble d’Altea, amb una inversió máxima de 100.000€.

Propostes presentades

Informació sobre la votació

Qui pot participar a Altea Participa?

Podran participar en aquest procés totes aquelles persones i/o associacions que així ho desitgen.

Qui pot votar?

Podran votar en aquest procés aquelles persones majors de 16 anys empadronades a Altea, d’acord al padró de data 30 d'agost de 2018.

Què es votarà?

Es podran votar 3 de les 10 propostes elegides prèviament pel Consell de Participació Ciutadana d’entre les presentades per la ciutadania. La decisió que manifeste un ciutadà o ciutadana esdevindrà ineficaç si s’escullen més de 3 projectes.

Es podrà votar per internet?

Es podrà votar mitjançant una plataforma d’internet i amb un sistema de votació telemàtica accessible des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil. Per cada línia IP es podran efectuar 3 votacions. En aquesta web s’haurà d’introduir prèviament el DNI a la casella que s’indique. Aquelles persones que descobrisquen que algú ha suplantat la seua identitat o vulguen rectificar el seu vot, podran dirigir-se a qualsevol dels punts de votació ubicats als edificis municipals i demanar a la persona encarregada que anul·le el vot emès i la voluntat de tornar a votar, tot presentant el DNI.

Inici i final de la votació

S’ha establert un període de votació que començarà, via internet, a les 12h de la nit del dia 3 de desembre de 2018 i conclourà el dia 16 a les 12h de la nit. Físicament es podrà votar des del dia 3 al dia 16 de desembre a les seus habilitades, dins del seu horari d’obertura.

Resultat de la votació

El resultat de la votació es farà públic en aquesta web només concloga el període de votació.

En l'anterior edició...

Tres projectes més votats

1
Obertura d'un vial per als vianants entre C/Filharmònica i C/Empedrat
15%
En execució
En exposició pública. Inici d’adjudicació de l’obra signat i execució prevista abans que acabe l’any. Documentació adjunta PDF Última actualització: 2 d'agost de 2018
2
Posada a punt de la Casa de l’Aigua per a poder ser utilitzada en condicions
14%
3
Condicionament del solar llindant al conservatori
13%
  1. Millora de parcs infantils d'Altea i Altea la Vella (12%)
  2. Creació d'un parc infantil en la zona verda de C/La Trompa
  3. Optimització i reordenació de la xarxa semafòrica del municipi
Resultats complets de 2017